Žiadosť o členstvo

Vyplňte Vašu

Žiadosť o členstvo


Požiadať o členstvo môže fyzická aj právnická osoba a to aj elektronickou formou, vyplnením dotazníka nižšie.

Členský príspevok pre rok 2022 je 40€ a platí výlučne pre rok 2022.

IBAN: SK46 1100 0000 0029 4312 1878

Formulár žiadosti