Členstvo

Čo znamená

Členstvo v SKZ


Členstvo v o.z. STRELECKÝ KLUB ZOHOR podlieha schvaľovaniu orgánmi klubu.

Dôvodov prečo byť členom SKZ existuje viacero a to najmä:

  • zabezpečuje výborné zázemie pre rôzne druhy streľby z dlhých aj krátkych guľových zbraní
  • združuje športových strelcov, rekreačných strelcov, lukostrelcov a pod.
  • organizuje semináre, odborné školenia a prednášky
  • organizuje športové súťaže, poľovnícke súťaže a iné náučné a zábavné formy podujatí pre rekreačných strelcov
  • aktívne komunikuje s členskou základňou a snaží sa o duševný a telesný rozvoj svojich členov
  • vyhľadáva a vyberá vhodných partnerov pre napĺňanie potrieb svojich členov (výstavy, školenia, produkty, vstupenky,..)
  • aktívne podporuje členov reprezentujúcich SKZ doma i v zahraničí (finančne aj materiálne)
  • členovia majú nárok na zľavu na nákup materiálového vybavenia u vybraných partnerov klubu
  • členovia majú nárok na zľavnené vstupenky, prenájmy a štartovné u vybraných partnerov klubu
  • členovia majú nárok na vystavenie potvrdenia o členstve pre účely vydania/ predĺženia zbrojného preukazu typu E